Atasozu.org

"ı hakkındaki atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Doğuran avrat Azrail’i yenmiş.

“Doğuran avrat Azrail’i yenmiş” Türk kültüründe sıkça kullanılan bir atasözüdür. Bu atasözü, kadınların gücünü ve doğurganlıklarının önemini vurgular. Atasözü, kadının […]

Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.

İnsan hafızasının eksikliği unutkanlığıdır ve Unutkanlık insan halidir. İngilizce: Memory-i is malignant with human beings.

Sitte-i Sevir, kapıyı çevir.

Sitte-i Sevir’de hava çok bozuk ve fırtınalı olur. Dışarı çıkmamalı. İngilizce: Sitte-i Sevir, turn the door.

Sitte-i Sevir, her saati bir devir.

Sitte (Arapça) altı, Sevr (Arapça) boğa demektir. Sitte-i Sevr Boğa Burcunun altı günü, anlamını taşıyor ki güneşin Boğa Burcuna girdiği […]

Tebdil-i mekanda ferahlık var.

İnsan yer değiştirince ferahlar. Bulunduğu yeri veya çevreyi kimi zaman değiştirmek, daha değişik yerleri görüp gezmek insanın sıkıntısını giderir; ona […]

Cumhura muhalefet kuvve-i hatadandır.

Halkın tuttuğu bir davaya karşı çıkılmaz. İngilizce: Cumhura is the opposition incubator and the intour.

Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var.

Zalim, zulmüyle kalmaz. Zalimin zulmü karşılıksız kalmaz. İngilizce: If the oppressor has tyranny, the oppressed have God.