İte dalanmaktan çalıyı dolanmak iyidir.

Kişi, yapacağı işte huysuz biriyle çatışacaksa işini o kişiyle karşılaşmayacağı yoldan (bu yol güçlüklerle dolu olsa bile) yürütmelidir. İngilizce: It’s […]