Atasozu.org

"çıkar" ile ilgili atasözü sonuçları

Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar.

“Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar” atasözü, bir kişinin ebeveyninin davranışlarını, alışkanlıklarını veya karakterini benimseyebileceğini ifade eder. Bu atasözü, […]

Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu.

“Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu” atasözü, bazı durumlarda insanların iyi niyetlerini ve yardımseverliklerini suiistimal etme eğiliminde olan kişilerin bulunduğunu ifade […]

Buğday başak verince orak pahaya çıkar.

Bu atasözü, bir şeyin sonucunda elde edilen değerin, o şeyin değerini ve önemini artırdığını vurgular. “Buğday başak verince orak pahaya […]

Boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağı geçer.

Bu atasözü, bir kişinin aceleci davranarak bir fırsatı kaçırmasını, daha sonra ise başkasının aynı fırsatı değerlendirerek başarılı olmasını anlatır. “Boynuz […]

Bir ağızdan çıkar bin ağıza yayılır.

“Bir ağızdan çıkar, bin ağıza yayılır” atasözü, bir sözün veya haberin hızla yayılma potansiyeline sahip olduğunu ifade eden bir deyimdir. […]

Baca eğri de olsa duman doğru çıkar.

“Baca eğri de olsa duman doğru çıkar” atasözü, bir kişinin veya bir şeyin dış görünüşü veya durumu ne olursa olsun, […]

Diken battığı yerden çıkar.

“Diken battığı yerden çıkar” atasözü, zorluklarla karşılaşılan durumlarda başarının sadece o zorlukların üstesinden gelmekle değil, aynı zamanda bu zorlukların kişide […]

Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan.

Hiç kimse içyüzünü iyi bilmediği, yeterince incelemediği, hakkında bilgi sahibi olmadığı, denemediği bir işi yapmaya kalkışmamalıdır. Yoksa kendini tehlikeye, altından […]

Hastalık kantarla girer, miskalle çıkar.

Hastalık, birden ve çok zorlu gelir. Ama yavaş yavaş iyileşir. İngilizce: The disease enters the wing, it comes out of […]

Sütle giren huy, canla çıkar.

Kişinin küçükken edindiği huy, ölünceye değin sürer. İngilizce: The habit that comes in with milk comes out with a life.

Söz ağızdan çıkar.

Mert olan kişi, sözünde durur; verdiği sözü yerine getirir. Faziletli, dürüst, ahlâklı ve mert kişi ağzından çıkan sözü bilir; ona […]

Sen dost kazan; düşman ocağın başından çıkar.

Kazanırsan dost kazan… İngilizce: You win friendly; the enemy exits the head of the stove.

İyi iş altı ayda çıkar.

Temiz iş altı ayda çıkar. İngilizce: Good job comes in six months.

Çivi çıkar ama yeri kalır.

Birine yaptığımız kötülüğü ne denli gidermeye çalışırsak çalışalım, yeni de o kötülüğün bir izi ve hatırası kalır. Bunun için kimseyi […]

Çanağa ne doğrarsan kaşığına o çıkar.

İnsan harcadığı çabanın, başkalarına gösterdiği tavrın karşılığını ileride görür. Bir işte ne kadar hazırlık yapmışsa o kadar verim alır. İnsan […]

Temiz iş altı ayda çıkar.

Doğru dürüst yapılması istenen iş, çarçabuk bitirilemez. Uzun zaman ister. İngilizce: Clean work comes out in six months.

Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar.

Zorbalığın hüküm sürdüğü yerde din, yasa buyrukları yürümez. Zorbaların, zalimlerin bulundukları yerde baskı, zulüm ve haksızlık hüküm sürer. Dolayısıyla böyle […]

Zenginin gönlü olasıya, fakirin canı çıkar.

  İngilizce: The heart of the rich is possible, the poor will die.

Rüşvet kapıdan girince insaf bacadan çıkar.

Rüşvet alan kamu görevlisi; hak, adalet, insaf duygularından sıyrılır. Yetkisini rüşvet verenden yana, kötüye kullanır. İngilizce: When the bribe comes […]

Rüşvet kapıdan girince iman bacadan çıkar.

Rüşvet, yaptırılmak istenilen bir işte kolaylık sağlanması için bir kimseye mal ve para olarak sağlanan çıkardır. Dinimiz olan İslâm rüşvet […]