Bey ardından çomak çalan çok olur.

Bu atasözü, genellikle kişilerin güçlü veya başarılı olan kişilere yakın durmaya çalıştıkları durumları ifade etmek için kullanılır. “Bey”, atasözünde güçlü, […]