Atasozu.org

"Allah hakkındaki atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Kıbleden geldi kışımız, Allah’a kaldı işimiz.

“Kıbleden geldi kışımız, Allah’a kaldı işimiz” atasözü, zorluklarla karşılaşıldığında, insanların başvuracağı son çarenin Allah olduğunu ifade eder. “Kıble” Müslümanlar için […]

Boş duranı Allah da sevmez kuluda.

Bu atasözü, boş zamanları gereksiz işlerle dolduran, sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınan veya işlerini tamamlamadan bırakan kişileri eleştirir. İslam kültüründe, Allah’ın […]

Bir kararda bir Allah.

Bu atasözü, önemli kararlar alırken, bir insanın kendi içsel bilgeliğine ve iç sesine güvenmesi gerektiğini ifade eder. Kararlar hayatımızı şekillendirir […]

Berber berbere benzer ama, başın Allah’a emanet.

“Berber berbere benzer ama, başın Allah’a emanet” atasözü, dış görünüşün benzer olabileceğini ancak hayatın kaderine ve Allah’ın takdirine bağlı olduğunu […]

Evlenenle ev yapana Allah yardım eder.

Bu atasözü, evlenen bir çiftin birlikte bir ev inşa ettiğinde Allah’ın yardımının olduğunu ifade eder. Evlilik ve ev yapma sürecinin […]

Evlenenle ev alana Allah yardım eder.

Bu atasözü, evlenen bir çiftin, ev almak gibi büyük bir hedeflerine ulaşmalarında Allah’ın yardımının olduğunu ifade eder. Evlilik ve ev […]

Ev alanla evlenene Allah yardım eder.

Ev alanla evlenene Allah yardım eder” Türk atasözü, bir bireyin yaşamındaki büyük adımları atarken genellikle tanrının veya daha geniş anlamda […]

Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah`a ısmarla.

Bu atasözü, bir kişinin önceden önlemler alması ve ardından kaderin elinde olan şeylere teslim olması gerektiğini ifade etmek için kullanılır. […]

Elmayı havaya at, düşünceye kadar Allah kerim.

Bu atasözü, bazı şeylerin sonucunu veya gelişmelerini tamamen kontrol edemediğimizi ve her şeyin Allah’ın takdirine bağlı olduğunu ifade eder. “Elmayı […]

Düşmez, kalkmaz bir Allah.

“Düşmez, kalkmaz bir Allah” atasözü, insanların karşılaştığı zorluklarda sığınacakları güvenli bir liman olduğunu ifade etmektedir. Bu sözdeki “Allah” kelimesi, herhangi […]

Doğrunun yardımcısı Allah`tır.

“Doğrunun yardımcısı Allah’tır” atasözü, İslam kültüründe yer alan bir söz olarak bilinir. Bu atasözü, doğruyu söylemenin ve doğru davranmanın Allah’ın […]

Davacısı kadı olanın yardımcısı Allah olsun.

“Atasözleri”, uzun yıllardır toplumda dolaşan ve nesilden nesile aktarılan özlü sözlerdir. Bu özlü sözler, bir düşünceyi, bir kavramı veya bir […]

Davacın kadı olursa yardımcın Allah olsun.

“Davacının kadı olursa yardımcısı Allah’tır” Türkçe atasözü, hukuk ve adalet sistemine güvenin ve insanların dürüstlüklerine dayalı davranışlarının önemini vurgular. Bu […]

Yalnızlık, Allah’a yaraşır

“Yalnızlık, Allah’a yaraşır” atasözü, insanın yalnızlığının sadece Allah’ın kendisine özgü olduğunu vurgular. İnsanlar genellikle yalnızlıktan kaçınmaya çalışırlar, ancak bu atasözü […]

Yalnızlık, Allah’a mahsustur

“Yalnızlık, Allah’a mahsustur” atasözü, insanlar arasındaki bağların ve ilişkilerin önemini vurgulayan bir söz olarak kullanılmaktadır. Bu atasözü, yalnızlık durumunun kişinin […]

Garip kuşun yuvasını Allah yapar.

Kimsesiz, zavallı, yoksul ve güçsüz kişiye yüce Allah yardım eder. Hiç ummadıkları bir yerden kendilerine yardım eli uzanır ve darda […]

Garibin yardımcısı Allah’tır.

Garip kişilerin yardımına gönlündeki inancın büyüklüğü oranında ancak Allah yardım eder. İngilizce: God is the deputy of the poor.

Ön gürlüğü gelir geçer, Allah son gürlüğü versin

İngilizce: The front rumble comes and goes, God give the last lush

Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var.

Zalim, zulmüyle kalmaz. Zalimin zulmü karşılıksız kalmaz. İngilizce: If the oppressor has tyranny, the oppressed have God.