Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz.

“Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz” atasözü, her şeyin kendi özelliği ve kabiliyetleri doğrultusunda yapılabileceğini vurgulayan bir Türk atasözüdür. […]