Atasozu.org


Tabak sevdiği deriyi yerden yere çarpar.

Kişi, eğitimine önem verdiği, ya da beğendiği kimseyi hırpalarcasına çalıştırır.


İngilizce: The plate smashes the skin it loves from the ground up.