Atasozu.org


Tabağa sorarsan dünyada fena koku olmaz.

Kötü işlerle uğraşan kimse, kötü iş diye bir şey tanımaz.


İngilizce: If you ask the plate, there’s no bad smell in the world.