Atasozu.org


Suç öldürende değil, ölendedir.

Kabahat öldürende…


İngilizce: It’s not the one who kills, it’s the one who dies.