Atasozu.org


Şık şık eden nalçadır, iş bitiren akçadır.

Değerli nesneye bir yönüyle benzeyen şey, onun yerini tutmaz. Örneğin nalça da maden para gibi şık şık diye ses çıkarır, ama onun gibi iş bitirmez.


İngilizce: Stylish chic, the pitcher is the lightener that finishes the job.