Atasozu.org


Şeytanla saman eken, sapını alır.


İngilizce: He sucks hay with the devil, takes the handle.