Atasozu.org


Şeytanla ortak buğday eken samanını alır.

Kurnaz, düzenbaz kimse ile ortak olmayın. Karı kendisine mal eder; zararı size yükler.


İngilizce: He takes the hay that plantes wheat in common with the devil.