Atasozu.org


Şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar.

Kurnaz ve hileci kimse ile ortaklık eden kişi, hilenin kurbanı olur. Kötü, alçak, düzenbaz, kurnaz biri ile ortak bir işe girenin başına türlü felâketler gelir; oynadıkları oyundan en çok zarar eden o olur.


İngilizce: It explodes on the head of the devil and the pumpkin grower.