Atasozu.org


Şeytan adamı kandırır, ama suyunu ısıtıvermez.

Uykuda kendisini şeytan azdıran kişinin gusül yapması gerekir. Ama şeytan, işini bitirip kaybolduğundan gusül suyunu ısıtmak zahmeti o kişiye düşer.

Bunun gibi, bizi aldatıp güç duruma düşüren kimseler artık yanımıza uğramazlar. Başımızın çaresine kendimiz bakarız.


İngilizce: The devil deceives the man, but he doesn’t heat his water.