Atasozu.org


Şeyh uçmaz, müridi uçurur.

Bir kişiye inananlar, onu olduğundan çok üstün görürler. Onda olağanüstü değerler bulunduğuna herkesi inandırmak isterler.


İngilizce: The sheik doesn’t fly, he flies the disciple.