Atasozu.org


Şaşkın ördek, tersten dalar.


İngilizce: The bewildered duck dives backwards.