Atasozu.org


Şaşkın ördek başını bırakır, kıçından dalar.

Ne yaptığını bilmeyen kişi, işi tersinden yürütmeye kalkar.


İngilizce: The confused duck leaves his head, dives out of his ass.