Atasozu.org


Şaraptan bozma sirke keskin olur.

Sonradan azan kişi, eskiden beri yolunu şaşırmış kimseden daha azgın olur.


İngilizce: Spoiling vinegar from the wine is sharp.