Atasozu.org


Şahin küçük, et yer; deve büyük, ot yer.

Kişi, görünüşüne göre değil, yaradılış özelliğine ve yeteneğine göre iş yapar.


İngilizce: The falcon is small, eats meat; Camel is big, eats grass.