Atasozu.org


Rençber kırk yılda, tüccar kırk günde.

Rençber’in ancak kırk yılda kazanabileceği parayı, tüccar kırk günde kazanır.


İngilizce: Rençber in forty years, merchant forty days.