Atasozu.org


Rağbet güzel ile zenginedir.

Güzellerle zenginler her zaman el üstünde tutulurlar.


İngilizce: The demand is beautiful and rich.