Atasozu.org


Pilavdan dönen kaşığın sapı kırılsın.

İnsan çıkarını gözetmelidir. Kendisine yararlı şeyi elde etme çabasını göstermeyen kişiden ne hayır beklenir?

Bir görev yapması için elde bulundurulmakta olan araç, bu görevi yapmıyor ya da yapamıyorsa var olmasıyla yok olması arasında fark kalmaz.


İngilizce: Break the handle of the spoon that returns from the rice.