Atasozu.org


Pekmez gibi malın olsun, Antakya’dan sinek gelir.

Çanakta balın olsun, Yemen’den (Bağdat’tan) arı gelir.


İngilizce: You’ve got goods like molasses, flies come from Antioch.