Atasozu.org


Parayı zapt etmek deliyi zapt etmekten zor.

Elindeki parayı çarçur etmeyip tutmasını bilmek, herkesin yapamayacağı zor bir iştir.


İngilizce: It’s harder to contain the money than to subdue the madman.