Atasozu.org


Parayı veren düdüğü çalar.

Parasını veren kimse, istediği şeyi elde eder. Para harcayan kimse istediğini elde edebilir. İş yapabilir, yaptırabilir; satın alabilir, aldırabilir; hemen her istediği maddî şeye kavuşması mümkündür.


İngilizce: The one who gives the money blows the whistle.