Atasozu.org


Parası ucuz olanın kendisi kıymetli olur.

Parasını esirgemeyen, eli açık kimseyi herkes el üstünde tutar.


İngilizce: The cheap one is valuable.