Atasozu.org


Paran varsa, cümle âlem kulun; paran yoksa, tımarhane yolun

Varlık, zenginlik, mal-mülk herkesi kendine çeker. Bunları kim elinde tutuyorsa, insanlar onun etrafında pervane olur, herkes ona yaklaşır, hizmet eder, saygı gösterir, emrine koşar. Yoksul kişide ise ne para pul, ne de mal-mülk vardır. Bu sebeple onların yüzüne kimse bakmaz; ömürlerini sıkıntı, darlık ve yokluk içinde geçirirler. Hatta kimi zaman çektikleri bu sıkıntılar yüzünden bunalıp deli bile olabilirler.

bk. “Varsa (var mı) pulun, herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun, dardır yolun.


İngilizce: If you have money, the sentence is your world; If you don’t have money, the asylum is on your way.