Atasozu.org


Oynamasını bilmeyen kız; yerim dar demiş; yerini genişletmişler; gerim dar demiş.

Kendisinden beklenen işi beceremeyen kişi, çeşitli engellerin işi güçleştirdiğini söyleyerek yeteneksizliğini belli etmemeye çalışır.


İngilizce: The girl who doesn’t know how to play. My place is narrow, he said. they’ve expanded its location; He said the rest was tight.