Atasozu.org


Otu çek, köküne bak.

Bir kişinin kimliğini, nasıl birisi olup olmadığını öğrenmek için soyunu sopunu bilmek ve tanımak gerekir.

Toplum içindeki değerine, soyuna, sopuna bak. Sonra karar ver anlamında.

O kim ki… Otu çek köküne bak! Soy ara, köpek eniği ata atasözü ile benzer anlamda… Otu çeker, köküne bakarlar…

Kişinin kimliğini doğru olarak öğrenmek isterseniz soyuna sopuna bakınız.


İngilizce: Pull the weed, look at the root.