Atasozu.org


Ot kökü üstünde biter.

Çocuk, ailesinin genel durumuna; eğitim gören, eğiticinin tutumuna uygun olarak yetişir.


İngilizce: It ends on the root of the grass.