Atasozu.org


Örtük pazar ara bozar.

Kişiler arasındaki alışverişte koşulların açıkça belirtilmemesi, ileride anlaşmazlık çıkmasına ve aralarının bozulmasına yol açar.


İngilizce: The implicit market breaks the break.