Atasozu.org


Ortaklık öküzden başka buzağı yeğdir.

Kişinin ortaklık önemli malı olmasından, yalnız kendisinin azıcık malı bulunması daha iyidir.


İngilizce: Partnership is better than an ox.