Atasozu.org


Ortak atın beli sakat olur.

Her ortak, daha çok yararlanmaya çalışacağından ortaklık malı yıpratırlar.


İngilizce: The common horse’s back is crippled.