Atasozu.org


Ortak atın beli kırık olur.

Her ortak, daha çok yararlanmaya çalışacağından ortaklık malı yıpratırlar.


İngilizce: The common horse has a broken back.