Atasozu.org


Orman olur da domuz olmaz mı?

Elverişli bir ortamdan elbette çıkar sağlayanlar bulunur.


İngilizce: Can’t the forest be a pig?