Atasozu.org


Öpülecek el ısırılmaz.

Saygı gösterilmesi gereken kimse incitilmemelidir. Saygı, sevgi, bağlılık gösterilecek ve teşekkür edilecek kimse incitilmemeli; sert ve kaba davranışa muhatap kılınmamalıdır.


İngilizce: You don’t bite a hand to kiss.