Atasozu.org


Onmadık yılın yağmuru harman vakti yağar.

Zamanında olsa büyük yarar sağlayacak olan durum, zamanı geçtikten sonra gerçekleşirse zarar bile verebilir.


İngilizce: It rains the year when it’s not repaired.