Atasozu.org


Önceki çarığı, sonraki sarığı.

İki karılı erkek birincisini hor görür, ikincisini el üstünde tutar.


İngilizce: The previous bazaar, the next turban.