Atasozu.org


On para on aslanın ağzında.

Şimdi para kazanmak çok güçleşti. En küçük kazanç, pek çok didişmeden, çalışmadan sonra elde edilebiliyor.


İngilizce: Ten coins in the mouth of ten lions.