Atasozu.org


Ölüsü olan bir gün ağlar; delisi olan her gün ağlar.

Yakınlarından biri ölen kişi ilk günlerde çok üzülür; ancak zamanla bu üzüntü küllenir. Yakınlarından biri deli olan kişi ise sürekli olarak üzüntü içindedir. Demek ki delisi olmak, ölüsü olmaktan daha büyük bir felakettir.


İngilizce: One day the one who is dead cries; The madman cries every day.