Atasozu.org


Ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin.

Ana, baba çocuklarının eğitimine çok önem vermeli, gerekirse onu dövmelidir. İlke şudur: Çocuk ölürse iyi anılmalı, yaşarsa beğenilir bir kişi olmalıdır.


İngilizce: If he dies, he likes the place, and if he stays, he likes the hand.