Atasozu.org


Olursan kazık olma, tokmak ol.

İlişkilerinde ezilen değil ezen olmayı yeğle.


İngilizce: If you do, don’t get ripped off, be a snitin.