Atasozu.org


Ölüm var, kalım var.

İnsan her işini geleceği düşünerek yapmalı özellikle mal varlığını hesaplı kullanmalıdır.


İngilizce: There’s death, there’s life.