Atasozu.org


Olsa ile bulsayı ekmişler, yel ile yuf bitmiş.

Şu iş şöyle olsa, bu iş böyle olsa diye dilemekle istediğimiz sonuca varamayız. Elde etmek istediğimiz sonucu dilekle değil, çalışmakla gerçekleştirmeliyiz.


İngilizce: They planted the burqa with albeit, finished with the wind.