Atasozu.org


Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz.

Hiçbir şey için olmaz deme. Dünyada olmayacak şey yoktur.


İngilizce: Don’t say no, no way.