Atasozu.org


Olgaç oğlak bokundan belli olur.

Çocuğun gelişmişliği genel tutumundan, işin gelişmişliği vermekte olduğu üründen anlaşılır.


İngilizce: The olgach is worse than capricorn.