Atasozu.org


Ölecek tavşan çomağa karşı gelir.


İngilizce: The rabbit who’s going to die defies the shepherd.