Atasozu.org


Olacakla öleceğe çare bulunmaz.

Ölüm gibi kaderde olan şeyler önlenemez. İnsanın kaderinde ne varsa o olur, bunu değiştirmek mümkün değildir.

Dünyada olup biten her şey Yüce Allah`ın kaza ve kaderine göre olur. Dolayısıyla ölüm de insanın iradesinin dışındadır. Eceli gelen, günü dolan ölür; bu mutlaka olacaktır, bunun önüne geçilemez.


İngilizce: There’s no cure for what’s going to happen.