Atasozu.org


Öküzün yazın harmanda pislediği, kışın saman olarak önüne gelirmiş

Geciktirilen, ihmal edilen işler mutlaka umulmadık, beklenmedik şartlarda karşımıza çıkar anlamında… Yapılan kötü işin eninde sonunda, yapan kişiyi bulacağı anlamı da taşımaktadır.


İngilizce: The ox pooped in the blend in the summer, came before it as straw in winter.