Atasozu.org


Öküz tekini bulmadan çifte yürümez.

Bir ahmak, budalaca bir işe girişirken kafasına uygun biriyle işbirliği yapar.


İngilizce: An ox doesn’t walk double without finding a man.